پرش لینک ها

آکادمی خطاطی
مهرداد اصفهانیان

Mehrdad Esfehaniyan Academy

دوره های آموزشی

Educational products by Mehrdad Esfahanian

آثار

Calligraphic works of Mehrdad Esfehaniyan

درباره استاد

  • فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران
  • اساتید : استاد جهانگیر کوچک زاده ، استاد عبدالله فرادی ، استاد یدالله کابلی و استاد کیخسرو خروش
  • برپائی نمایشگاه انفرادی در ایران و اروپا
  • شرکت در نمایشگاههای گروهی
  • تدریس در دانشگاه